Velik si kako jedan div, lipa si kako jena vila

Zavičajna nastava

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI I JASLICE "RADOST" POREČ

Istra u očima djece - integrirani program poticanja zavičajnog identiteta u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Skupina: u 5-6. god. života

Odgajatelji: Dolores Ritossa-Sošić, Helena Hrvatin

U sklopu zavičajne nastave "Istra u očima djece", započeli smo...Više informacija

L'Istria negli occhi dei bambini

Zavičajna nastava

SCUOLA DELL'INFANZIA "RIN TIN TIN" DI POLA

Istra u očima djece - integrirani program poticanja zavičajnog identiteta u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

La sezione Bassotti (bambini dai 3 ai 5 anni) della Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ di Pola si è inclusa nel progetto iniziato dalla Regione Istriana.

STORIA E CULTURA...Više informacija

Besidarnik – rječnik

Zavičajna nastava

DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN, PO PEROJ

Istra u očima djece - integrirani program poticanja zavičajnog identiteta u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

OPIS PROJEKTA: Besidarnik – rječnik

Mješovita skupina Lavići (25 djece)

Odgojiteljice: Marija Softić i MiriamTaratina

Cilj je projekta  razvijati osjećaj pripadnosti zavičaja u...Više informacija

Istra u očima djece

Zavičajna nastava

DJEČJI VRTIĆ "OLGA BAN" PAZIN

Istra u očima djece - integrirani program poticanja zavičajnog identiteta u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, U PAZINSKOM VRTIĆU „OLGA BAN“ provodi se u 6 odgojnih skupina: Prstićima, Zujalicama i Listićima matičnog vrtića, te u područnim vrtićima u Tinjanu, Pazinskim Novakima i...Više informacija
Prva  Prethodna  14  15  16  17  18  Sljedeća