Na FOOZ-u održana regionalna konferencija Mogućnosti povezivanja neformalnog i formalnog obrazovanja

Zavičajna nastava

U svečanoj dvorani Tone Peruško na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 31. siječnja 2019. godine održana je regionalna konferencija pod nazivom „Mogućnosti povezivanja neformalnog i formalnog obrazovanja.“ Konferenciju su organizirali Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva, Grad Pula, Osnovna škola Veli Vrh Pula, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Udruga diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Pula.

Konferencija je započela predstavljanjem programa Erasmus+ i projekta D'Basket. Uslijedio je panel – razgovor na kojem su o obrazovanju danas i obrazovanju sutra raspravljali doc. dr. sc. Marina Diković s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Filip Zoričić, prof., ravnatelj Gimnazije Pula, mr. sc. Predrag Dukić, prof., ravnatelj OŠ Vidikovac te Noel Šuran, tajnik koordinacije Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske Županije, a panel je moderirala dr. sc. Vanesa Vitković Marčeta. Konkretne primjere dobrih praksi, aktivnosti neformalnog obrazovanja koje se već provode u školama predstavili su, ispred Matematičkog društva Istre Branka Antunović Piton, prof., a učenici Osnovne škole Vidikovac Pula Luka Ražem i Marko Tešija te njihova mentorica Maja Kalebić, prof., predstavili su projekt „Hologram tornja povijesnog muzeja Istre“. Aleksandra Žufić, učiteljica informatike u osnovnoj školi Veli Vrh Pula predstavila je suradnju između privatnog sektora i IRIM-a kroz školu za robotiku, a Noel Šuran, tajnik koordinacije Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske Županije predstavio je projekt Zavičajna nastava u školama Istre.

Radionica za učitelje, profesore, pedagoške djelatnike i studente D’Basket, na kojoj su prezentirana i provedena 4 alata iz priručnika D'Basket, održana je u popodnevnim satima. Poseban naglasak konferencije bio je na razumijevanju potrebe za uvođenjem promjena u školama koje moraju pripremati učenike za cjeloživotno učenje i snalaženje u društvu koje se ubrzano mijenja, što je i u skladu sa školskom reformom koja se uvodi u sve škole u školskoj godini 2019./2020. (Preuteto: https://fooz.unipu.hr/fooz/novosti?@=2eqnv).

Povratak na događanja