Nalazišta amfora na istočnoj obali Istre - Srednja škola Mate Blažine Labin (2016./2017.)