Prezentacija projekta "Škole u srcu zavičaja", Buje, 11.5.2018.