Srednja škola

Stručno usavršavanje i edukacija

Razvijanju zavičajne pismenosti može biti učinkovito jedino ako postoji potpora i nastavni materijali za nastavnike i učenike. 

Stoga je ovaj repozitorij zavičajnih materijala riznica koja može biti potpora i ideja nastavnicima u pripremi nastavnih aktivnosti kojima će poticati učenike na istraživanje zavičajne baštine, aktivno i suradničko učenje te znanstveno i kritičko mišljenje.

Kontaktirajte nas

Imate dodatnih pitanja ili Vam je potrebna pomoć? Želite surađivati sa nama?