Najava Festivala zavičajnosti za srednje škole

Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji-Regione Istriana jedan je od najvažnijih i najuspješnijih projekata koji u posljednjih 8 godina provodi Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije-Regione Istriana. 

Zavičajna nastava realizira se tijekom školske godine za koju se dobiva financijska i edukativna potpora. Tijekom školske godine održan...

Više informacija

Najava Festivala zavičajnosti 2023. godine za predškolske ustanove

U pedagoškoj godini 2022./2023. u projektu Implementacije zavičajnosti Istarske županije - Regione Istriana čiji je dio i Festival zavičajnosti za dječje vrtiće „Istra u očima djece – djeca čuvari nematerijalne kulture“ sudjeluju 22 vrtićke skupine. 

Neki od naziva projekta koji će biti predstavljeni na festivalu zavičajnosti su:...

Više informacija

GŠ Ivana Matetića Ronjgova Pula

Zavičajna nastava

Na Božićnom koncertu škole, održanom 14. 12. 2022. u INK u Puli, nastupila je i vokalna skupina zavičajne nastave. Nastupili su pod točkom 10 s opisom pjesme koja je prigodno birana za božićni koncert. O koncertu je izašao članak i u Glasu Istre sa opisom pjesme (LINK)

Više informacija

Instruktivni dan projekta Implementacije zavičajne nastave

Zavičajna nastava

U sklopu projekta Implementacije zavičajnosti u kurikulume srednjoškolskih ustanova Istarske Županije – Regione Istriana s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija profesora održan je Instruktivni dan za profesore srednjih škola, sve koji su u ovoj školskoj godini uključeni u projekt Zavičajne nastave. Instruktivni dan održan je u Humu 28. listopada 2022. godine.  ...

Više informacija
Prethodna  1  2  3  4  Sljedeća  Posljednja