Poziv na 3. modul edukacije u projektu IMPLEMENTACIJE ZAVIČAJNOSTI U KURIKULUME PREDŠKOLSKIH USTANOVA ISTARSKE ŽUPANIJE

Zavičajna nastava

Poziv na 3. modul edukacije u projektu IMPLEMENTACIJE ZAVIČAJNOSTI U KURIKULUME PREDŠKOLSKIH USTANOVA ISTARSKE ŽUPANIJE

Pazin, 6. svibnja 2019.

od 17 sati do 19 sati

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile (plava dvorana)

 

PROGRAM RADA

1. Dokumentiranje kao alat istraživanja odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

Predavač: prof. dr.sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje djetinjstva

 2. Dogovor  o  načinu  završne prezentacije projekta  na stručnom skupu

 „Očuvanje nematerijalne kulture  u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja“ 31. svibnja 2019.  u Poreču u organizaciji   AZOO, Istarska županija, Dječji vrtić „Radost“ Poreč - Parenzo, Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia "Paperino“ Poreč-Parenzo i Grad Poreč 

Predavači su članice radne skupine za implementaciju zavičajnosti u predškolske ustanove: Mariza Kovačević, Karmen Uljanić, Alida Lukić, Sandra Brakus Brženda, Roberta Lakošeljac 
Povratak na novosti