U Puli najavljen Festival zavičajnosti srednjih škola Istarske županije

Zavičajna nastava

Festival zavičajnosti srednjih škola Istarske županije: VAŽNO JE DA MLADI LJUDI UČE I ČUVAJU BAŠTINU

Svečano otvaranje Festivala je u petak u pulskoj Gimnaziji u 9 sati, a potom će se moći razgledati izložbeni kutci na kojima se predstavljaju škole sa svojim projektima. U 11.30 učenici će u Svečanoj dvorani "Ante Kusić" predstaviti svoje školske projekte, a manifestacija je otvorena za sve koji je žele posjetiti

Treći Festival zavičajnosti srednjih škola Istarske županije održat će se u petak u Gimnaziji Pula, najavljeno je danas na konferenciji za novinare održanoj u ovoj školi.

- Kao škola kroz ove godine osnovani zavičajni klub pokušavamo da utječemo na mlade ljude, da čuvamo taj zavičajni identitet čakavice, jezika, kulture, baštine, sve ono čime se ponosimo u našoj Istri tako da je jako važno da mladi ljudi uče i čuvaju baštinu, rekao je ravnatelj Gimnazije Pula Filip Zoričić.

Odnos mladih prema zavičaju

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica kazao je da je cijeli svibanj zapravo mjesec zavičajnosti jer nakon današnjeg događanja slijedi festival zavičajnosti u Umagu 17. svibnja za osnovne škole i nakon toga u Poreču za predškolski uzrast tj. za vrtiće 31. svibnja tako da će se kroz te programe prvenstveno obilježiti odnos mladih prema zavičaju.

- Zavičajna nastava tj. pokušaj da se ona institucionalizira je prvenstveno dobrovoljna, projektna i namijenjena učenicima koji žele steći dodatna znanja i to ne o samom zavičaju, nego i kako učiti, proučavati i predstaviti rezultate kaže Torbica. On ističe da su djeca pokazala veliki interes i da ove godine imaju na festivalu sve srednje škole i skoro sve osnovne škole osim jedne te gotovo sve vrtiće u Istarskoj županiji.

- Vjerujem da ćemo sljedeće godine učiniti iskorak jer uvođenjem škole kroz život i kurikuluma profesori gotovo svih predmeta dobivaju veću slobodu. Tada će biti moguće unijeti u svoje kurikulume i zavičajnu nastavu, ne samo kao projektnu nastavu nego i kao nastavu kroz predmete, kazao je Torbica.

Dijana Muškardin, predsjednica radne skupine za implementaciju zavičajne nastave u srednjim školama, kazala je da je Festival zavičajnosti ne samo potreba nastavnika već i potreba učenika kako bi se na jedan drugačiji, kreativniji način izrazili odnosno istražili što ih okružuje, a to je njihov zavičaj, i time radili na svom identitetu.

Istaknuto je i da su članovi radne skupina objavili radni priručnik koji je dao smjernice na koji način stvoriti zavičajni život u školi, a rade i na novom priručniku koji će biti i međupredmetni, tematski i zaista će, kaže Muškardin, biti pri ruci nastavniku.

Široki raspon tema

O programu je govorio i koordinator projekta implementacija zavičajne nastave Istarske županije Noel Šuran. Festival će biti u petak u pulskoj Gimnaziji službeno otvoren od 9 do 9.30 uz prigodan kulturno-umjetnički program. Nakon toga moći će se razgledati izložbeni kutci na kojima se predstavljaju škole, a zamišljeno je da svaka škola ima jedan prezentacijski pult gdje će prezentirati svoj školski projekt. U 11.30 učenici će u Svečanoj dvorani "Ante Kusić" predstaviti svoje školske projekte, a manifestacija je otvorena za sve koji je žele posjetiti. Teme su dosta široke i obuhvaćaju povijest, povijest umjetnosti, teme koje su vezane i uz biologiju, zemljopis i ostala područja.

(Preuzeto, M. Radić, Glas Istre, 9. svibnja 2019.)
Povratak na novosti